Share 1 em PR7, DA 92, PA 92 ko thể tốt hơn

chỉ mục
link url:
https://www.magentocommerce.com 

-DA 92, PA92, PR7
– Bước 1 tiến hành ĐK
– Chú ý mật khẩu bao gồm, Viết hoa, viết thường, số. VD Teenthethao@123

– Bước 2 tiến hành đăng nhập
– My Acount, Forum signature ( chèn HTML )
– Forum Profile ( điền ulr vào url )
– Cách lấy backlink kiểu khác là: Community – Compose New Message – Người nhận: teenthethao, title: backlink, nội dung HTLM

Chúc các bác thành công !

Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?