Đăng ký tên miền

Tên miền ( Domain name ) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.

Tên miền có ba dạng:

 • Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com (.net, .biz .org, .info…)

 • Tên miền cấp 3. vn dạng: www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn…)

 • Tên miền cấp 2. vn dạng: www.tencongty.vn

 

 • Tên miền

 • .vn

 • gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn .int.vn ac.vn info.vn health.vn
 • Tên miền theo địa giới hành chính
 • .com .net .org
 • .biz .co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in
 • .info
 • .us
 • .cc
 • .ws
 • .tv
 • .mobi
 • .eu (không được phép transfer)
 • .asia
 • .me
 • .tel
 • .co
 • .com.co .net.co .nom.co
 • .in
 • .co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk
 • .com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw
 • .tw
 • .name
 • Phí khởi tạo

 • 350.000 VNĐ

 • 200.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Miễn phí
 • Phí duy trì

 • 480.000 VNĐ

 • 210.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 299.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
 • 319.000 VNĐ
 • 270.000 VNĐ
 • 800.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
 • 940.000 VNĐ
 • 480.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
 • 375.000 VNĐ
 • 650.000 VNĐ
 • 360.000 VNĐ
 • 820.000 VNĐ
 • 480.000 VNĐ
 • 500.000 VNĐ
 • 440.000 VNĐ
 • 840.000 VNĐ
 • 980.000 VNĐ
 • 290.000 VNĐ
 • Ghi chú

 • Tên miền website
 • Tên miền tivi
 • Tên miền Mobi
 • Tên miền khu vực Âu Châu
 • Tên miền khu vực Á Châu

Tên miền đẹp tức bạn đã có một mặt bằng kinh doanh trên con phố lớn và hãy đăng ký dịch vụ thiết kế web  chuyên nghiệp của chúng tôi để có được công cụ kinh doanh hiệu quả

Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?