Sự kiện

  • Khu dân cư Chí Lành – Hương sen giữa lòng đô thị

    Lấy ý tưởng thực tế hồ sen, khu dân cư Chí Lành nằm phía tây TP. Phan Rang – Tháp Chàm được các kiến trúc sư tạo dựng ý tưởng độc đáo, lấy hồ sen làm chủ đạo, hình thành nên Khu dân cư Hương sen giữa lòng đô thị. Cực tăng trưởng mới cho […]

    Xem thêm