Hiển thị thông tin tác giả – avatar trên công cụ tìm kiếm

Làm sao để có thể hiển thị logo hay avatar trên google?Code hay thủ thuật nào để logo hiển thị trên google ? Nhiều lần mình thắc mắc sao làm được thế này:

webmasters_1408986_websearch_en
Vừa làm xong chia sẻ lại cho các bạn:
Bạn chèn đoạn sau vào website của mình:

<a href=”[profile_url]?rel=author”>Google</a>
Thay thế đoạn [profule_url] bằng địa chỉ profile Google Plus của bạn.

Sau đó bạn truy cập link sau đây: http://plus.google.com/me/about/edit/co và click vào Add custom link để add website của bạn vào và nhấn SAVE là xong.

Bạn có thể truy cập Rich Snippets Testing Tool để test thử xem được chưa tại:
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets

Bạn có thể tìm hiểu thêm về nó rất đơn giản tại đây:
http://support.google.com/webmasters…answer=1408986

Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?