Canvas – Công cụ đánh giá, thiết kế mô hình kinh doanh hiệu quả

Ông Ngô Quý Nhâm – Trưởng nhóm Tư vấn Chiến lược, Công ty Tư vấn Quản lý OCD trên trang cá nhân của mình có đánh giá “Canvas là một công cụ quản lý dễ sử dụng để đánh giá doanh nghiệp, thiết kế mô hình kinh doanh cũng như chiến lược cho một doanh nghiệp”. Những công ty lớn hàng đầu thế giới như GE, P&G và Neslé đều sử dụng Canvas để quản lý chiến lược và tạo ra những động lực tăng trưởng mới, trong khi đó những công ty còn non trẻ lại sử dụng trong việc tạo dựng một mô hình kinh doanh phù hợp. Mục tiêu chính của Canvas nhằm giúp các công ty bước ra khỏi tư duy về chiến lược tập trung vào sản phẩm và hướng vào thiết kế mô hình kinh doanh.

Trong 9 yếu tố dưới đây, mỗi yếu tố đều bao hàm những giả thuyết về mô hình kinh doanh của doanh nghiệp:

mo-hinh-canvas

http://www.ocd.vn/

Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?