Các thẻ Meta cho SEO

Google Bot đi vào Website của chúng ta theo dạng đi từ trên suống và trái sang phải trong Code HTML, các thẻ <meta> đứng đầu tài liệu. Chúng ta cần nói với Google Bot điều gì về Website chúng ta? Đơn giản bạn có thể “chém gió” với Google Bots bằng các các thẻ <meta> sau:

nhung-the-meta-can-thiet-trong-seo

Thẻ <meta> Font:
<meta http-equiv=”Content-type” content=”text/html;charset=utf-8″>

– Thẻ <meta> khai báo địa phương cho bạn:
<meta name=”geo.placename” content=”Ha Noi, Viet Nam” />
<meta name=”ICBM” content=”21.021691, 105.824931″ />
<meta name=”geo.position” content=”21.021691; 105.824931″ />
<meta name=”geo.posion” content=”VN-Hanoi” />

Thẻ <meta> khai báo tác giả, bản quyền:
<meta name=”author” content=”seomutrang.com” />
<meta name=”copyright” content=”copyright &copy; 2011 by seomutrang.com” />
<meta name=”abstract” content=”TU VAN SEO | THU THUAT SEO | DICH VU SEO GIA RE” />
<meta name=”distribution” content=”global” />
<meta http-equiv=”refresh” content=”global” />
<meta name=”REVISIT-AFTER” content=”1 DAYS” />
<meta name=”RATING” content=”GENERAL” />
<meta http-equiv=”content-language” content=”vi”/>
<meta name=”description” content=”” />
<meta name=”keywords” content=”” />
<meta name=”robots” content=”index,follow,noodp,noydir” />

Hãy thử nghiệm để đưa ra cho mình cái nhận xét tốt nhất.

Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?