Công ty TNHH Kỹ thuật khảo sát Biển Vàng

Công ty TNHH Kỹ thuật khảo sát Biển Vàng (GOSCO) là một Công ty tư nhân chuyên về khảo sát (trên cạn và dưới nước), xử lý số liệu và thành lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng, bao gồm khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, địa chất công trình và khảo sát khí tượng thủy văn, tính lũ. Chúng tôi đặc biệt có nhiều kinh nghiệm trong công tác khảo sát, lập báo cáo khảo sát xây dựng cho các dự án điện như nhà máy điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhiệt điện, các đường dây truyền tải và trạm biến áp.

Website: Gosco.vn

shares
Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?