KW Nha Trang

Keller Williams NhaTrang (KW NhaTrang) chính thức trở thành đại diện độc quyền thương hiệu của Keller Williams Việt Nam (KW Việt Nam) tại thị trường Nha Trang năm 2018, là một trong 4 Market Center đầu tiên của KW Việt Nam với định hướng phát triển rộng khắp thị trường miền Trung. KW Nha Trang hoạt động theo văn hóa chung của KW, một trong những mục tiêu lớn là phát triển đào tạo cho đội ngũ môi giới BĐS chuyên nghiệp và theo chuẩn quốc tế

shares
Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?