Kiến thức cần biết

Tìm hiểu

Tất cả khóa học

Xem ngay

Diễn đàn thảo luận

Vào ngay

Khóa học hay

Các khóa học bạn nên tham gia

Tham gia các buổi Đào tạo MIỄN PHÍ

Đăng ký ngay

Đăng ký ngay thông tin để bạn có cơ hội tham gia các buổi đào tạo MIỄN PHÍ từ Khatech.

Sự kiện sắp diễn ra

Các sự kiện sắp diễn ra được tổ chức bởi Khatech Education

Xem tất cả
31
Tháng Mười
pagepost
Tự xây dựng website bằng WordPress
6:00 chiều - 5:00 chiều
Khatech Education

Chỉ với thời gian 2 tuần, bạn CHẮC CHẮN sẽ làm được website ( bán hàng, giới thiệu, bất động sản, du lịch…v.v.. )...

Kiến thức bạn cần biết

Cập nhật kiến thức để nâng cao hiểu biết bạn nhé!

Khatech
Tháng Mười 12, 2016

Xu Hướng Marketing Mới: Content Curation

Học viên nói gì ?

Học viên có cảm nhận gì khi tham gia các khóa học tại Khatech ?

demo_image

Peter Packer

Front-end Developer
“ LearnPress WordPress LMS Plugin designed with flexible & scalable eLearning system in mind. This WordPress eLearning Plugin comes up with 10+ addons (and counting) to extend the ability of this WordPress Learning Management System. This is incredible. ”
demo_image

Manuel

Designer
“ LearnPress is a comprehensive LMS solution for WordPress. This WordPress LMS Plugin can be used to easily create & sell courses online. Each course curriculum can be made with lessons & quizzes which can be managed with easy-to-use user interface, it never gets easier with LearnPress. ”
demo_image

John Doe

Art director
“ LearnPress is a WordPress complete solution for creating a Learning Management System (LMS). It can help me to create courses, lessons and quizzes and manage them as easy as I want. I've learned a lot, and I highly recommend it. Thank you. ”
demo_image

Elsie

Copyrighter
“ You don't need a whole ecommerce system to sell your online courses. Paypal, Stripe payment methods integration can help you sell your courses out of the box. In the case you wanna use WooCommerce, this awesome WordPress LMS Plugin will serve you well too. ”
demo_image

Anthony

CEO at Thimpress
“ Education WP Theme is a comprehensive LMS solution for WordPress Theme. This beautiful theme based on LearnPress - the best WordPress LMS plugin. Education WP theme will bring you the best LMS experience ever with super friendly UX and complete eLearning features. ”

Hãy đăng ký email của bạn tại Khatech Education để nhận được các tin tức, khuyến mãi từ chúng tôi nhé!