Hoàng Toni salon Nha Trang

Salon đã THÀNH LẬP ĐƯỢC 5 NĂM là một trong những nhà tạo mẫu được biết đến rộng rãi nhờ tài năng tư vấn và thiết kế tạo mẫu tóc phù hợp với gương mặt! Luôn cập nhật nhưng xu hướng trong và ngoài nước với những kỹ thuật thiết kế tạo mẫu tóc bằng những công nghệ mới và hiện đại nhất.

Website: Hoangtonisalon.com

Xin chào! Bạn cần hỗ trợ?